Apa yang berlaku pada benang? Sesiapa sahaja? Sepertinya ia berpotensi