2 Lampiran Contoh hak tersebut. Saya akan melihat bagaimana ia berlaku