Ia bukan sekatan sama sekali. Hanya masa hayat, itu sahaja.