50: 1 boleh menjadi pedagang besar, tetapi bukan untuk saya. Saya perdagangan minis dan sekarang ia akan membawa saya dua langkah untuk membuat pips saya! Ini seperti mendapatkan penurunan pengurangan sebanyak 50%. Saya keluar dari pasar maaf cftc.