Quote Originally Posted by ;
petikan Kadar apa yang mereka berikan kepada anda dan tarikh tarikh transaksi itu berlaku?
Apa kadar, perdagangan?