Quote Originally Posted by ;
Encik DRT, Adakah ADV bekerja hanya menikmati Talian Terpanjang - 1.5462 kami pada permulaan bulan atau mungkin tidak? Jika saya tidak betul, saya menebak saya betul. Terima kasih dan memberkati, Trader8686
Ya. Kecuali itu adalah garisan maksimum yang diunjurkan berdasarkan pengiraan saya. Fikirkan ia sebagai baris utama berdasarkan bulan data dan bukan hanya bulan semasa. Dan sila hubungi saya DRT. Kemudian saya boleh menjadi datuk anda di mana dan melainkan jika anda berusia lebih muda dari 21 ia ok.