Quote Originally Posted by ;
346: eu Pasaran 3030 sl 3050 tp 2970
sl -20p statistik: perdagangan menang 77 perdagangan Pengurangan 269 (22.25%): -740p