1 Lampiran
Quote Originally Posted by ;
Pengekodan untuk egi yang menguntungkan. Tiada perjanjian Strategi yang menguntungkan untuk egi yang menguntungkan. Deal Terdapat beberapa coders kelaparan di luar tidak ada pedagang kelaparan dengan egi yang menguntungkan
Saya tidak bercakap cuaca yang kelaparan .... hari lalu EA ....