Adakah anda pernah mendapat tempat dalaman anda untuk bekerja