Quote Originally Posted by ;
{quote} Ya saya mengoreksi baris dalam muat naik yang terakhir.
Saya tidak tahu apa yang perlu dilakukan dengan garis tetapi saya fikir ia mungkin berguna untuk rujukan masa depan tetapi carta berfungsi dengan baik.
Tuhan memberkati GodsClown.