Quote Originally Posted by ;
pengumuman itu dijadualkan untuk 1 jam iaitu pengumuman ekonomi. Terdapat annoucement yang dijadualkan pada 1030 untuk mesyuaratnya. Walau bagaimanapun, yang besar adalah kedua-duanya. Sumber saya adalah broker saya dan tradethenews.com
Zon waktu manakah itu? Bolehkah anda nyatakan? Sekiranya anda bercakap dengan NY masa maka pukul dua adalah lima jam lagi, saya tidak faham.